# vuejs

Kim chỉ nam mà Vue 3 đã áp dụng khi thiết kế
Kim chỉ nam (principle) được áp dụng khi cần đưa ra một quyết định kỹ thuật trước vô vàng các lựa chọn. Nếu bạn đã biết được mọi thứ vận hành như thế nào, thì đã đến lúc bạn tiến một bước xa hơn, trả lời cho câu hỏi tại sao
Sử dụng flat state trong Vue Store
Nhét những tập dữ liệu lớn trong Vuex store, đặc biệt là các cấu trúc dữ liệu lồng nhau luôn gây ra vấn đề không sớm thì muộn. Bài viết giới thiệu cách tiếp cận với flat state trong Vuex store
Function Component trong Vue
Không được xuất chúng như là function component của React, nên function component trong Vue không có nhiều người để ý. Hy vọng tương lai nó sẽ được nâng cấp để cạnh tranh với bên React đang quảng bá quá rầm rộ.
Authentication với Vue và Vuex
Khi bắt đầu một dự án, việc chúng ta làm đầu tiên, luôn là trang đăng ký đăng nhập, hoặc gọi là xử lý luồng authen cho ngầu.
Dựng component layout với Vue
Khi mình nói đến layout, là ám chỉ đến những phần giống nhau trên trang, như cái sườn chính của website là header, footer sẽ giống nhau trên tất cả trang, chỉ phần bên trong là khác nhau.
Viết animation cho Vue Component
Làm một số animation đơn giản bằng công cụ có sẵn của Vue
Kinh nghiệm tổ chức Vuex cho ứng dụng lớn
Nếu bạn đã sử dụng thông thạo Vuex để tạo các ứng dụng be bé như ToDo list, Shopping Cart, hãy nâng trình của mình lên bằng các ứng dụng có nhiều dữ liệu hơn.
Giới thiệu Vuex cho người mới bắt đầu
Mình không giới thiệu cụ thể từng phần trong Vuex, các bạn cần nắm redux store của React để hiểu được bài này, các khái niệm và nguyên tắc gần như là giống nhau, khác cách đặt tên thôi.
Author image

VuiLapTrinh.com

Nếu đọc bài viết thấy hay, bạn xài bớt cái bọc ni lông, ra đường mua tờ vé số giúp các cô các bác là đã cảm ơn mình