🌞

# typescript

7 lý do bạn không nên sử dụng TypeScript
TypeScript có phải là con ác chủ bài, ngôn ngữ của tương lai, viết TypeScript thì mọi thứ sẽ không thể nào còn lỗi, những lý do khiến bạn phải suy nghĩ lại những nhận định trên
Thiết đặt ESLint khi sử dụng với Javascript, Typescript, React
Chúng ta bắt đầu với Javascript trước, sau đó sẽ là TypeScript, và React. Mục tiêu là làm đúng, tránh trường hợp cài package không cần thiết hoặc copy/paste các config tới khi nó chạy được thì thôi.
Author image

VuiLapTrinh.com

Nếu đọc bài viết thấy hay, bạn xài bớt cái bọc ni lông, ra đường mua tờ vé số giúp các cô các bác là đã cảm ơn mình