# redux

Chỉ dẫn viết Redux sao cho chuẩn
Đây không phải là quan điểm cá nhân, bài viết được dịch thuật từ tài liệu chính thức của Redux
Sử dụng Flow để check type trong React Redux
Chúng ta sẽ không nói nhiều cách sử dụng Redux trong bài này, các bạn có thể xem các bài trước, ở đây mình chỉ đi đến vấn đề đưa Flow vào để check type trong Redux
Redux vận hành như thế nào
Actions, reducers, action creators, middleware, pure functions, immutability,... những ngoại ngữ làm rối bất kỳ ai nếu chưa biết redux
Author image

VuiLapTrinh.com

Nếu đọc bài viết thấy hay, bạn xài bớt cái bọc ni lông, ra đường mua tờ vé số giúp các cô các bác là đã cảm ơn mình