Một vài điểm nên nhớ khi viết CSS

Khoảng cách giữa title và icon

img

Phần chữ ở title có thể sẽ rất dài, về để tránh nó bị dính sát rạt với cái icon, thêm margin-right: 1rem

2 button nằm kề nhau

Nếu có 2 button nằm kế nhau, 99,9999% chúng ta muốn giữa các button có khoảng trắng, dùng css selector adjacent-sibling

.button + .button {
  margin-left: 1rem;
}

Tag và Category

img

Trong trường hợp mà tag name và category name quá dài, nếu để nó dàn trải như trong hình, sẽ tốt hơn nếu cho nó rớt dòng

img

.tag {
  max-width: 6.25rem;
  text-overflow: ellipsis;
  overflow: hidden;
  white-space: nowrap;
}

Không load được image

Nếu dùng thẻ <img /> mà nó ko load được hình thì sao, 1 cách cũng khá đơn giản là set background-color

img

img {
  background-color: #525252;
}

Hình Avatar

Đừng quên đặt object-fit: cover để có một hình tròn trịa đẹp đẽ như bên dưới, không bị stretch hay compressed

img

The Just in Case Mindset in CSS