🌞

Frontend Developer live in Ho Chi Minh City, a photography geek, and a music lover - Nơi mình chia sẽ kiến thức frontend, css, html, javascript, các framework như React, Vuejs

Hướng dẫn dùng biến trong CSS để làm dark/light mode
Nếu bạn cũng như mình, mặc kệ những đứa xài IE11, mình chỉ hỗ trợ cho đối tượng người sử dụng là những người trẻ thông minh, xài Edge, xài Chrome, xài Firefox, đọc ngay bài viết này mình chỉ cách làm.
Cover image
Bài phỏng vấn Evan You
Nhân sự kiện Vue 3 chính thức được giới thiệu, Evrone.com có cuộc nói chuyện cùng Evan You tác giả của Vue, xoay quanh vấn đề cách tiếp cận no-backend và fullstack, cân bằng giữa cuộc sống và công việc.