🌞

Frontend Developer live in Ho Chi Minh City, a photography geek, and a music lover - Nơi mình chia sẽ kiến thức frontend, css, html, javascript, các framework như React, Vuejs

Hướng dẫn dùng biến trong CSS để làm dark/light mode
Nếu bạn cũng như mình, mặc kệ những đứa xài IE11, mình chỉ hỗ trợ cho đối tượng người sử dụng là những người trẻ thông minh, xài Edge, xài Chrome, xài Firefox, đọc ngay bài viết này mình chỉ cách làm.