Frontend Developer live in Ho Chi Minh City, a photography geek, and a music lover - Nơi mình chia sẽ kiến thức frontend, css, html, javascript, các framework như React, Vuejs

Sử dụng ellipsis text với flexbox
Câu chuyển cắt chuỗi khi quá dài bằng CSS, trong tình huống sau, cái tên file của bạn quá dài, nhưng bạn không muốn cắt ở cuối chuỗi, mà cắt ở giữa để vẫn thấy được file extension
5 câu hỏi javascript và cách đánh bại chúng
Mỗi công ty mỗi kiểu phỏng vấn, điều hay bị phàn nàn trong các buổi phỏng vấn là phần lớn nó không liên quan tới những công việc hằng ngày mà vị trí đó đòi hỏi.
Mental model trong React
Nếu lập trình đủ lâu, bạn sẽ ít nhiều nghe đến khái niệm mental model, và nếu bạn đã và đang viết React, bạn càng thấy thuật ngữ này xuất hiện rất nhiều. Đây là một khái niệm không chỉ trong hữu dụng trong React, mà nó còn là chìa khóa để bạn tự tin khi làm việc với những thư viện như React.
Hướng dẫn viết unit test trong React
Một bài viết tổng hợp, sẽ cố gắng đề cập càng nhiều càng tốt các vấn đề có thể gặp khi đụng đến unit test với React.