🌞

Frontend Developer live in Ho Chi Minh City, a photography geek, and a music lover - Nơi mình chia sẽ kiến thức frontend, css, html, javascript, các framework như React, Vuejs

Nắm vững 5 khái niệm sau, xem như master React
Sạo vậy thôi chứ làm gì mà trở thành master ngay lập tức được, lý lẽ bình thường muốn master bất cứ thứ gì cũng cần mồ hôi và nước mắt. Hiểu được 5 khái niệm được cho là căn cơ nhất này sẽ giúp bạn dễ xa lầy hơn.
Hồi 7: ES6 căn bản - Classes
Hồi 7 trong series ES6 căn bản, Javascript vốn là ngôn ngữ prototype, class không phải là cái gì đó mới mẻ trong javascript
ES6 Căn bản (phần 1) - Những nâng cấp cho Object
Nếu bạn đã đọc bài FrontEnd Developer 2016 nên học gì? Chắc bạn đã rối không biết bắt đầu từ đâu nếu muốn dấn thân vào cuộc chơi nhiều cám dỗ này. Mình nghĩ cái đầu tiên cần học là ES6.