🌞

Frontend Developer live in Ho Chi Minh City, a photography geek, and a music lover - Nơi mình chia sẽ kiến thức frontend, css, html, javascript, các framework như React, Vuejs

Giới thiệu React Router
React không phải một framework, nó chỉ là một thư viện javascript, bởi vì vậy nó không thể giải quyết tất cả các yêu cầu một ứng dụng. Việc mà React làm rất tốt là tạo component và cách thức quản lý state của component, nhưng để tạo một Single Page App (sẽ viết tắt là SPA) phức tạp, nó cần những thư viện khác nữa, đầu tiên cần nhắc đến là React Router
Nắm vững 5 khái niệm sau, xem như master React
Sạo vậy thôi chứ làm gì mà trở thành master ngay lập tức được, lý lẽ bình thường muốn master bất cứ thứ gì cũng cần mồ hôi và nước mắt. Hiểu được 5 khái niệm được cho là căn cơ nhất này sẽ giúp bạn dễ xa lầy hơn.
Hồi 7: ES6 căn bản - Classes
Hồi 7 trong series ES6 căn bản, Javascript vốn là ngôn ngữ prototype, class không phải là cái gì đó mới mẻ trong javascript