🌞

Frontend Developer live in Ho Chi Minh City, a photography geek, and a music lover - Nơi mình chia sẽ kiến thức frontend, css, html, javascript, các framework như React, Vuejs

Một vài tip sử dụng Chrome Dev Tools
Chrome DevTools càng ngày càng mạnh mấy bạn, bạn nào làm frontend cũng phải biết xài, một vài tip cóp nhặt có thể bạn chưa biết