Frontend Developer live in Ho Chi Minh City, a photography geek, and a music lover - Nơi mình chia sẽ kiến thức frontend, css, html, javascript, các framework như React, Vuejs

Sync extensions của VSCode
Khi sử dụng VSCode chắc ai cũng cài thêm một mớ extensions, lỡ ngày nào cài lại máy, hay sử dụng máy công ty, máy tính ở nhà muốn VSCode sync mấy cái extention hay sử dụng