🌞

Hướng dẫn chạy nhiều Node version khác nhau trên Windows

Sửa bài viết này

Tại sao lại có nhu cầu này?

Ví dụ như source code mỗi project yêu cầu một node version khác nhau, và bắt buộc phải đúng version đó mới chịu

Todo bạn cần làm

Gỡ bỏ Node đang sử dụng, và xóa hết các thư mục liên quan C:\Users<user>\AppData\Roaming\npm

Tải về và cài đặt Node Version Manager

Ví dụ bạn cần chạy Node version 10.18.0 và 12.16.1, chạy lệnh sau trọng PowerShell

# installs the node version 10.19.0
nvm install 10.19.0

# installs the node version 12.16.1
nvm install 12.16.1

Để chỉ định version muốn dùng, chạy lệnh

nvm use 12.16.1
// switch về 10.19.0
nvm use 10.19.0

Lưu ý chạy bằng quyền admin nhé.