🌞

Con đường để bạn trở thành tech lead

Sửa bài viết này

Thế nào là một Tech Lead (TL)

 • TL là cánh tay phải đắc lực của Project manager (PM)
 • Sự thành/bại của một TL được đong đo bằng sự thành công của team anh ấy dẫn dắt
 • Là người có thể đưa ra một tầm nhìn công nghệ, đưa ra lựa chọn, quyết định sử dụng cái nào và không sử dụng cái nào
 • Là người đưa đường dẫn lối cả team làm việc được cùng nhau
 • TL có thể nâng caogiải quyết các vấn đề của team thông qua giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo, và tầm ảnh hưởng.

Kỹ năng công nghệ

 • Nắm một cách thông thạo, cứng cựa một ngôn ngữ, công nghệ nhất định
 • Là người có thể debug những issue khó nhất mà cả team bó tay
 • Đưa ra giải pháp cốt lõi để cả team có thể làm việc hiệu quả, phối hợp ăn ý

Giao tiếp, lãnh đạo

 • Khả năng trình bài rõ ràng, thuyết phục các ý tưởng, tầm nhìn, và kiến trúc công nghệ của mình cũng như của người khác
 • Hướng dẫn, chỉ dạy những người lập trình viên khác với sự vui vẻ và nhiệt tâm

Đối với dự án

 • Đưa ra nhưng giải pháp giúp khách hàng, dự án, team hoàn thành tốt công việc của mình
 • Phân chia công việc tránh các bản release to bự không thể kiểm soát, tránh bị BA (business analyser) đè đầu làm cả trăm feature trong một sprint
 • Luôn trong tâm ý làm sao đạt được kết quả một cách tiết kiệm, hợp lý, đưa ra những dự đoán về rủi ro có thể gặp

Tính cách

 • Kỹ năng làm việc với áp lực một cách hiệu quả là yêu cầu bắt buộc
 • Luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, thành viên trong team

Tầm ảnh hưởng

 • Giúp mọi người tốt hơn, thông qua code review, tài liệu, định hướng kỹ thuật, và hướng dẫn trực tiếp
 • Khả năng xây dựng, phát triển kiến trúc ứng dụng tiến xa hơn, bay cao hơn và đưa đường dẫn lối cho team đi theo

Making the leap to tech lead