🌞

Hướng dẫn tạo một package, publish nó lên npm

Sửa bài viết này

Package là gì, và module là gì

Npm sẽ phân biệt 2 khái niệm packagemodule

Package là một thư mục chứa một gói phần mềm được mô tả bởi file package.json

Module là một thư mục chứa file package.json, chứa một default export, cho phép loading module này bằng require() trong Node

Thư mục node_modules là nơi mà thằng Node.js sẽ tìm các module cần thiết

Một cách tóm tắt, hầu hết các npm package chúng ta cài là module, tuy nhiên hông nhất thiết npm package là module

Những package CLI chỉ chứa các đoạn command-line, chúng ta ko thể load được bằng require, kiểu package như vậy không thể xem là module

Module là được load từ 1 file như thế này mới xem là module

var acronym = require('acronym');

Cài đặt

Tạo một thư mục trống, init package npm mới bằng npm init hoặc npm init --yes nếu muốn trả lời yes cho tất cả các câu hỏi.

mkdir acronym && cd acronym
npm init --yes

Trỏ vào thư mục này, chúng ta sẽ có file package.json như sau

{
 "name": "acronym",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
   "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "author": "",
 "license": "ISC"
}

Theo mặc định, một sẽ có 1 file index.js, với default export

Sửa file package.json, để bổ sung thông tin tác giả, chúng ta đi theo nguyên tắc là Your Name <email@example.com>

{
 "name": "acronym",
 "version": "1.0.0",
 "description": "Transform sentences to acronyms.",
 "main": "index.js",
 "author": "luubinhan <luubinhan@gmail.me>" // không bắt buộc
}

File index.js nội dung đại loại sẽ như thế này

"use strict";

module.exports = function acronym(sentence, callback) {

}

Kiểm tra

Trước khi publish nó lên npm, trong ta có thể dùng npm link để kiểm tra dưới local trước. Đại khái npm link sẽ cho phép chúng ta trỏ thư mục package vào thư mục node_modules global. Chúng ta cần thực hiện 2 bước

cd ~/duong-dan-toi-thu-muc/acronym
npm link

Sau đó, trong thư mục sử dụng package

cd ~/duong-dan-toi-thu-muc/project-nao-do
npm link acronym

Bên trong thư mục node_modules bây giờ sẽ như thế này

Publish

Nếu package chúng ta bị trùng tên trên npm, sẽ nhận thông báo khi publish

Tất nhiên trước khi có quyền publish lên npm chúng ta phải tạo một user trên npm, bằng lệnh npm adduser hoặc lên site nó đăng ký. Sau đó login bằng npm login để nó nhớ chúng ta.

Có thể kiểm tra npm có nhớ chúng ta chưa bằng npm whoami (tui là ai)

Mọi thứ đã hoàn tất, npm publish để trình làng một module cho thiên hạ

npm publish

Package sau khi publish sẽ nằm ở đây https://npmjs.com/package/<package>

Ngày nó đó ko muốn cho thiên hạ xài nữa

npm unpublish

Khi cần update lên version mới

npm version <update_type>

Đọc thêm cách đặt tên version ở đây

How to Build and Publish an npm Package