🌞

Sử dụng Panel Network của Chrome DevTools

Sửa bài viết này

Panel Network trên trình duyệt Chrome là một công cụ rất hữu ích để phân tích các sự kiện network, bài này căn bản dành cho người mới nhé.

Để vừa đọc vừa vọc tut này, các bạn dùng trang này để vọc https://devtools.glitch.me/network/getstarted.html

Demo Sử dụng Panel Network của Chrome DevTools

Sau khi mở Panel Network trên DevTools, ấn Ctrl+R để refresh lại trang, lúc này các sự kiện của network sẽ được ghi lại và hiển thị trên tab Panel Network trên DevTools

Bên dưới cùng, là thông tin về tổng số request đã gửi, tổng dung lượng đã down về

Sử dụng Panel Network của Chrome DevTools

Sử dụng Panel Network của Chrome DevTools

Cái chart phía trên sẽ cho thấy cái nhìn khái quát về các sự kiện của network theo biểu đồ thời gian

Sử dụng Panel Network của Chrome DevTools

Trong table network log

Sử dụng Panel Network của Chrome DevTools

  • Status: mã response của HTTP
  • Type: resource type
  • Initiator: cho biết đứa nào đã gây ra request
  • Size: size của resource
  • Time: tổng số thời gian dùng để download/upload resource
  • Waterfall: chart mô tả thời điểm request, thời gian request của một resource

Sử dụng Panel Network của Chrome DevTools

Click vào Sử dụng Panel Network của Chrome DevTools để hiển thị thêm thông tin trên từng resource, cột size sẽ cho biết là resource này đã được compress chưa.

Giá trị ở trên là size chưa compress, ở dưới là đã compress, nếu cả 2 giá trị này bằng nhau thì compress không chạy

Sử dụng Panel Network của Chrome DevTools

Network log sẽ liên tục record thông tin khi có network request mới, nếu đã có đủ thông tin muốn lấy, click Stop record để dừng việc record này lại

Các column hiển thị trên Network log có thể tùy biến dễ dàng bằng cách click chuột phải lên tên cột

Sử dụng Panel Network của Chrome DevTools

Để giả lập môi trường mạng của mobile, sử dụng Network Throttling

Sử dụng Network Throttling Panel Network của Chrome DevTools

Sử dụng Network Throttling Panel Network của Chrome DevTools

Để kiểm tra lần load đầu tiên, trước hết chúng ta xóa cache của trình duyệt bằng cách click và giữ vào nút refresh Refresh, chọn "Empty Cache and Hard Reload", nó sẽ xóa hết cache trên trang hiện tại trước khi load Empty Cache and Hard Reload

Chúng ta có thể dùng tab Network để tìm một string trong header và message body.

Thí dụ, chúng ta muốn kiểm tra các resource có sử dụng cơ chế cache phù hợp chưa, nếu resource không thay đổi thường xuyên, trình duyệt nên được thông báo để cache các resource này. Cơ chế cache này được thiết đặt trong header, click nút search Search để hiển thị ô search, nhập Cache-Control rồi enter, chúng ta sẽ có toàn bộ thông tin Cache-control: max-age của từng resource

Sử dụng Search Panel Network của Chrome DevTools

Sử dụng Panel Network của Chrome DevTools

Với ô filter, chúng ta cũng có vài tip trên ô filter Sử dụng Panel Network của Chrome DevTools này

  • Có thể dung regex, ví dụ /.*\.[cj]s+$/ sẽ bỏ qua resource ko có chữa chữ c hoặc j

Sử dụng Panel Network của Chrome DevTools

  • Thêm dấu - phía trước để loại bỏ, như -main.css sẽ bỏ qua các resource có chứa main.css

Sử dụng Panel Network của Chrome DevTools

  • domain:*anluu.com để lọc các resource load từ anluu.com

Sử dụng Panel Network của Chrome DevTools

Trường hợp muốn block một resource nào đó để kiểm tra xem chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta ko load nó.

Thí dụ chúng ta sẽ bỏ qua file stylesheet khi load trang, ấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+P để mở menu, gõ Blocking -> chọn Show Request Blocking

Sử dụng Panel Network của Chrome DevTools

Sử dụng Panel Network của Chrome DevTools

Chọn Add pattern Sử dụng Panel Network của Chrome DevTools

Nhập main.css -> click Add.

Sử dụng Panel Network của Chrome DevTools

Sau đó refresh lại trang

Sử dụng Panel Network của Chrome DevTools

Xem video của tut Inspect Network Activity - Chrome DevTools 101