🌞

Hướng dẫn sử dụng công cụ để check contrast trong Chrome

Sửa bài viết này

Trước đây mình thường sử dụng những trang online để check như

Giờ có trong Chrome chúng ta làm như sau

  • Inspect đến element có thuộc tính màu muốn check
  • Click vào ô màu kế bên giá trị

Hướng dẫn sử dụng công cụ để check contrast trong Chrome

Trên đó sẽ có thêm một thông tin là contrast ratio, và dấu thông báo giá trị contrast này ok chưa

Hướng dẫn sử dụng công cụ để check contrast trong Chrome

Click vào nút Show more ngay cuối ô check contrast

Hướng dẫn sử dụng công cụ để check contrast trong Chrome

Phía trên bảng chọn màu, để ý đường line cong ở giữa, nó cho biết các giá trị bên trên đường line là không phù hợp, ở dưới là đạt tiêu chí contrast phù hợp

Hướng dẫn sử dụng công cụ để check contrast trong Chrome