Hướng dẫn setup tên miền GoDaddy với Github Page

Đăng nhập vào Goddady, mở tab My Products, chọn nút Manage

Cuộn xuống ở dưới cuối trang, click link Manage DNS

Bên trong thư mục public của site, tạo thêm file tên CNAME, mở file này lên, nhập nội dung là tên miền

Xong, dễ cực. Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết