🌞

Frontend Developer live in Ho Chi Minh City, a photography geek, and a music lover - Nơi mình chia sẽ kiến thức frontend, css, html, javascript, các framework như React, Vuejs

Điều gì nói một trang web có UX tốt trên mobile
Sau kết quả nghiên cứu hơn 199 giờ, lấy ý kiến trên một lượng lớn user ở Mỹ, mời họ về công ty của Google, gửi feedback rồi nhận tiền, Google đã tổng hợp một danh sách các điều mà user cho là site này ngon
Làm quen khái niệm CORS của Web
Bài này khá căn bản và cần thiết cho bạn nào chưa biết gì về CORS, nghe ai đó nói về từ khóa ghê gớm này mà ko biết nó là gì, không để cập đến vấn đề setup làm sao để chạy CORS trên server - vì mình ko biết code phía server đâu