🌞

Frontend Developer live in Ho Chi Minh City, a photography geek, and a music lover - Nơi mình chia sẽ kiến thức frontend, css, html, javascript, các framework như React, Vuejs

Tổng quát về viết unit test cho FE
Cái nhìn tổng quát để bạn có thể bắt đầu làm quen với test, những khái niệm, vấn đề gặp thường xuyên khi viết test
Sử dụng flat state trong Vue Store
Nhét những tập dữ liệu lớn trong Vuex store, đặc biệt là các cấu trúc dữ liệu lồng nhau luôn gây ra vấn đề không sớm thì muộn. Bài viết giới thiệu cách tiếp cận với flat state trong Vuex store
Authentication bằng Token - Bài 2: Giới thiệu JWT
Phần mềm ngày nay được phát triển theo hướng sử dụng token để làm authentication, để có thể tách chức năng này ra như một phần độc lập, cho phép phần mềm có thể scale ở mức cao nhất