Frontend Developer live in Ho Chi Minh City, a photography geek, and a music lover - Nơi mình chia sẽ kiến thức frontend, css, html, javascript, các framework như React, Vuejs

CSS Clamp giải thích và ứng dụng
hàm clamp() của CSS rất hữu dụng khi xử lý các vấn đề liên quan đến responsive, là một tính năng mới hay ho bạn cũng nên biết đế áp dụng
Làm tính năng Theme trong React?
Sẽ có nhiều tiếp cận để làm theme cho trang web, mổ xẻ 2 cách phổ biến hiện nay trong React, chọn cách nào cho nó đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao