Sử dụng flat state trong Vue Store
Nhét những tập dữ liệu lớn trong Vuex store, đặc biệt là các cấu trúc dữ liệu lồng nhau luôn gây ra vấn đề không sớm thì muộn. Bài viết giới thiệu cách tiếp cận với flat state trong Vuex store
Function Component trong Vue
Không được xuất chúng như là function component của React, nên function component trong Vue không có nhiều người để ý. Hy vọng tương lai nó sẽ được nâng cấp để cạnh tranh với bên React đang quảng bá quá rầm rộ.
Authentication với Vue và Vuex
Khi bắt đầu một dự án, việc chúng ta làm đầu tiên, luôn là trang đăng ký đăng nhập, hoặc gọi là xử lý luồng authen cho ngầu.
Dựng component layout với Vue
Khi mình nói đến layout, là ám chỉ đến những phần giống nhau trên trang, như cái sườn chính của website là header, footer sẽ giống nhau trên tất cả trang, chỉ phần bên trong là khác nhau.
Giới thiệu Vuex cho người mới bắt đầu
Mình không giới thiệu cụ thể từng phần trong Vuex, các bạn cần nắm redux store của React để hiểu được bài này, các khái niệm và nguyên tắc gần như là giống nhau, khác cách đặt tên thôi.
TAGS