Wordpress vs Static site
Chúng ta cùng nhau điểm qua cái hay, cái dở của từng thằng để nghiền ngẫm xem nó phù hợp trong trường hợp nào.
Giới thiệu focus trên web
Chúng ta nói về focus và làm cách nào chúng ta sử dụng nó trong ứng dụng web, bạn nào quan tâm accessibility thì phải biết cái này, đặt biệt mấy chế designer hay kêu bỏ focus ring
Sử dụng tabindex
Mặc định thứ tự tab theo vị trí của DOM rất hữu dụng, tuy nhiên có trường hợp chúng ta sẽ muốn thay đổi thứ tự tab này. Cùng nghiên cứu tabindex để set thứ tự tab
Góc nhìn về Accessible UI
Thuật ngữ Accessibility đang hot trong thời gian gần đây, đã đến lúc thiết kế với tư duy sản phẩm cho mọi người.
TAGS