Validate form với HTML5
Bài này nằm trong loạt bài chuẩn kiến thức để đi thi web mobile specialist của google. Một số cách validate bằng HTML, sử dụng API kết hợp với javascript để custom lại theo ý muốn
Giới thiệu focus trên web
Chúng ta nói về focus và làm cách nào chúng ta sử dụng nó trong ứng dụng web, bạn nào quan tâm accessibility thì phải biết cái này, đặt biệt mấy chế designer hay kêu bỏ focus ring
Sử dụng tabindex
Mặc định thứ tự tab theo vị trí của DOM rất hữu dụng, tuy nhiên có trường hợp chúng ta sẽ muốn thay đổi thứ tự tab này. Cùng nghiên cứu tabindex để set thứ tự tab
TAGS