Con đường để bạn trở thành tech lead
Bạn là một lập trình viên sành sỏi, code bạn viết chưa bao giờ làm các sếp thất vọng, vậy đâu là bước tiếp theo cho bạn - lead một team. Bài viết chia sẽ tóm gọn những đặc điểm, kỹ năng, kinh nghiệm nào cần có để thành công như một tech lead.
TAGS