Sử dụng ellipsis text với flexbox
Câu chuyển cắt chuỗi khi quá dài bằng CSS, trong tình huống sau, cái tên file của bạn quá dài, nhưng bạn không muốn cắt ở cuối chuỗi, mà cắt ở giữa để vẫn thấy được file extension
Thủ thuật sử dụng đơn vị viewport trên mobile
Để có thể quản lý được state của ứng dụng một cách tốt nhất, chúng ta cần sự phân chia phù hợp giữa local state (internal state của component) và state cửa ứng dụng đặt trong React Context. Một vài điều muốn chia sẽ để nâng cao khả năng bảo trì và trải nghiệm nếu sử dụng đến context trong React.
Những cách thay đổi giá trị fill của SVG khi hover
Chúng ta có thể định dạng file SVG một cách dễ dàng bằng CSS, chúng ta sẽ tận dụng CSS để thay đổi định dạng khi hover chuột lên. Tất cả những cách có thể làm sẽ được liệt kê trong bài viết này.
Tạo animation với flip technique
Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ thuật FLIP có thể sử dụng để animate position và kích thước của bất kỳ DOM element nào
FrontEnd Developer 2016 thì nên học cái gì?
Hey mình có dự án mới về web, không code web lâu quá rồi, không biết bây giờ viết web thì nên làm bằng gì? Mình chỉ là frontend developer, nhưng bạn đã tìm đúng người rồi đó, mình làm web cũng đã lâu, mình có thể chỉ bạn biết cần học gì để tạo web apps