vuilaptrinh - Tutorials, Blog, Hướng dẫn, chia sẽ kinh nghiệm về Frontend, react, vue, ux, ui

Thuật toán QuickSort
Một thuật toán rất phổ biến mà chúng ta phải nắm thật chắc và hình dung được cách hiện thực nó ngay khi được nhắc tới.
Có gì mới trong DevTools của Chrome 78
Có gì mới trong DevTools của Chrome 78
Master chrome devtool là cần thiết cho một frontend developer, mình sẽ bắt đầu series cập nhập những tính năng mới nhất của Chrome, theo như lộ trình định sẵn thì cứ 6 tuần nó sẽ có bản cập nhập mới cho Chrome
Bạn không cần jQuery
Không cần jQuery, bạn thể thể dùng javascript thuần để thực hiện những thao tác trước đây bạn nghĩ phải có jQuery cơ
Sử dụng flat state trong Vue Store
Nhét những tập dữ liệu lớn trong Vuex store, đặc biệt là các cấu trúc dữ liệu lồng nhau luôn gây ra vấn đề không sớm thì muộn. Bài viết giới thiệu cách tiếp cận với flat state trong Vuex store